Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

Het parochieblad, wordt naast deze internetpagina, huis-aan-huis bezorgd bij alle gezinnen van de parochie.
Het is mogelijk om in het Carillon te adverteren met een kwart, een halve of een hele pagina.
Wel verbindt men zich voor de periode van minstens een jaar.
Voor informatie en tarieven mail of bel het parochiekantoor.
Medewerkers en verspreiders helpen pro Deo bij de totstandkoming en bezorging.
Belangstellenden die niet binnen de parochiegrenzen wonen, kunnen het blad per post toegezonden krijgen.
Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Bezoekers van de stadskerk kunnen steeds bij het Maria-altaar een exemplaar meenemen.
Ook kunt u het "Carillon" digitaal bekijken en opslaan in pdf-formaat. klik hier.

Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen aangeleverd te worden per e-mail: parochieblad@sintmartinuskerk.nl
Digitale aanlevering op het parochiekantoor kan eventueel ook.
De redactie houdt zich het recht voor artikelen te wijzigen of niet te plaatsen.
Parochieblad "Carillon" verschijnt 6 maal per jaar.

Vrijwillige bijdragen voor de bestrijding van de onkosten zijn altijd welkom.

NL50 RABO 0156 9434 09  t.n.v. Parochie St. Martinus Weert


uitgave 2019 thema
nummer periode
van
tot en
met
aantal
weken
kopij en
intenties
vergader
redactie
drukker
vóór 8:00
uitgave
klaar
 
1 za 12-01 vr 15-03 9 vr 28-12 wo 02-01 vr 04-01 di 08-01 Kerkbalans en Veertigdagentijd
2 za 16-03 vr 17-05 9 vr 01-03 wo 06-03 vr 08-03 di 12-03 Pasen
3 za 18-05 vr 19-07 9 vr 03-05 wo 08-05 vr 10-05 di 14-05 Pinksteren
4 za 20-07 vr 20-09 9 vr 05-07 wo 10-07 vr 12-07 di 16-07 Zomervakantie
5 za 21-09 vr 15-11 8 vr 06-09 wo 11-09 vr 13-09 di 17-09 Kermis 
6 za 16-11 vr 17-01 9 vr 01-11 wo 06-11 vr 08-11 di 12-11 Advent en Kerst

uitgave 2020   thema
nummer periode
van
tot en
met
aantal
weken
kopij en
intenties
vergader
redactie
drukker
vóór 8:00
uitgave
klaar
 
1 za 18-01 vr 20-03 9 vr 03-01 wo 08-01 vr 10-01 di 14-01 Kerkbalans en Veertigdagentijd
2 za 21-03 vr 15-05 8 vr 06-03 wo 11-03 vr 13-03 di 17-03 Pasen
3 za 16-05 vr 17-07 9 vr 01-05 wo 06-05 vr 08-05 di 12-05 Pinksteren
4 za 18-07 vr 18-09 9 vr 03-07 wo 08-07 vr 10-07 di 14-07 Zomervakantie
5 za 19-09 vr 20-11 9 vr 04-09 wo 09-09 vr 11-09 di 15-09 Kermis 
6 za 21-11 vr 15-01 8 vr 06-11 wo 11-11 vr 13-11 di 17-11 Advent en Kerst


sitemap contact locaties beheer