Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

Voor intenties kunt op het parochiekantoor terecht.
Het parochiekantoor is daarvoor geopend maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur.
U kunt op dezelfde tijden telefonisch misintenties opgeven of schriftelijk in de brievenbus van het parochiekantoor.

De tarieven voor 2018 zijn vastgesteld op:
Tarieven misintenties op gewone weekdagen : € 10,00
Tarieven in het weekend en op feestdagen : € 25,00

Het vastleggen van H. Missen voor meerdere jaren (z.g. stichtingen) wordt ook door ons verzorgd.

sitemap contact locaties beheer