Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

De Kerkbijdragen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk.
Deelnemers zeggen een jaarlijkse bijdrage toe die op regelmatige tijdstippen wordt voldaan.
Mede hierdoor verkrijgt de kerk de nodige middelen om de plaatselijke geloofsgemeenschap te kunnen laten functionneren.
Het is belangrijk de aandacht voor de Kerkbijdragen levendig te houden.
Jaarlijks wordt samen met andere geloofsgemeenschappen de landelijke actie KERKBALANS georganiseerd.

­

De bijdrage kan overgemaakt worden onder vermelding van "kerkbijdrage" op:
NL50RABO.015.69.43.409 t.n.v. Parochie St. Martinus Weert

sitemap contact locaties beheer