Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

Een goede boekhouding en verdere zaken zoals het betalen van rekeningen, het betalen van lonen en salarissen, het toezicht op binnen te komen gelden en verdere administratieve zaken vragen aandacht en tijd.
Bij de parochie St.Martinus is de financiele administratie reeds vel jaren geautomatiseerd.
De boekhouding wordt gevoerd conform de eisen van de Nederlandse Kerkprovincie.
De penningmeester van de parochie, mevrouw R. van Kimmenade-van Meijl., is verantwoordelijk voor de financiën.
Zij wordt bijgestaan door een administratrice, mevr. A. Janssen, die de noodzakelijke werkzaamheden uitvoert.

sitemap contact locaties beheer