Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

Avondwake Sint Martinusparochie Weert

In het voorjaar van 2004 is er in onze Sint Martinusparochie, op initiatief van wijlen Pastoor - Deken J.J.J. Coenen, een Werkgroep Avondwake tot stand gekomen.
Sindsdien is deze werkgroep actief om daags voor een Uitvaart om 18.30 uur een Avondwake te verzorgen voor de mensen die daarom vragen.Een Avondwake kan in een rustige, meditatieve sfeer een goede voorbereiding zijn op het definitieve afscheid van de overledene de volgende dag.
Ook is het een goede gelegenheid om met de nabestaanden van de overledene mee te leven en mee te bidden, voor mensen die verhinderd zijn de Uitvaart bij te wonen.

­

Avondwake, wat is dat eigenlijk?
Het woord zegt het zelf: een wake in de avond.

Geschiedenis:

Lange tijd geleden werd iemand die gestorven was - zeker in onze streken - altijd thuis opgebaard.
Het was toen de gewoonte dat familie en buren elkaar afwisselden om bij de overledene te waken.
Er werd dan meestal de rozenkrans gebeden.
Later werd dit rozenkransgebed naar de kerk verplaatst, waarbij iemand uit de parochie gevraagd werd voor te bidden.
Vanaf het midden van de vorige eeuw ging men aan de vooravond van de uitvaart een avondmis houden ter intentie van de overledene en zijn of haar familie als voorbereiding op het naderende afscheid.
Dat gebeurt nog op veel plaatsen.
In onze tijd is er een ontwikkeling op gang gekomen - mede door het gebrek aan priesters -dat de avondwake een gebedsdienst is geworden, waarbij leken voorgaan.
Ook in onze parochie gaan leken voor in zo'n gebedsdienst waaraan samen met de familie vorm gegeven wordt.

Vormgeving van de Avondwake:

De Avondwake is een rustige, meditatieve viering aan de vooravond van de Uitvaart.
Deze dienst kan na alle drukte die het voorbereiden van een Uitvaart nu eenmaal vraagt, een rustpunt zijn, een begin van rouwverwerking samen met familie, vrienden en kennissen.
In de Avondwake kunnen ook de gevoelens van de nabestaanden een plaats krijgen.

De liturgie van de Avondwake kent een bepaalde volgorde: het ontsteken van licht, gebeden, gedachten en rustige muziek.
Er wordt altijd gebruik gemaakt van symbolen, tekens die uitdrukking zijn van geloof en gevoelens die - zeker na een recent overlijden - moeilijk onder woorden te brengen zijn.
Zo'n symbool is de Paaskaars die ontstoken wordt:: teken van licht, het Licht van Christus die is opgestaan uit de dood.
Dan is er de zevenarmige kandelaar, waarvan de zeven kaarsjes aangestoken kunnen worden b.v. door kinderen. De tekst die men daarbij kiest, kan zeven keer staan voor iets wat belangrijk was in het leven van de mens voor wie daags daarna de Uitvaart plaatsvindt.

De familie kan in de Avondwake een rol vervullen.
De inbreng van eigen teksten van de nabestaanden is mogelijk.
Er gaan telkens twee personen in de Avondwake voor. Zij voeren overleg met de familie over de invulling van de viering.
Te allen tijde kunnen mensen die dat willen met ons contact opnemen voor nadere informatie over de in houd en de mogelijkheden van een Avondwake.

Werkgroep Avondwake:
Contactpersoon: Deken Franken, Maasstraat 15, Weert, tel. 0495-537 6283. Tot dan !

sitemap contact locaties beheer