6 november 2022 - 11:19

32e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering
Overledenen van de familie Everaers-Franken (jaardienst)
Overleden ouders Kanters-Meuffels (jaardienst)
Overleden ouders Croonen-Coenders (jaardienst)
Overleden  ouders Theo en Gerarda Zincken-Cupers (jaardienst)