23 oktober 2022 - 10:58

30e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen
Mia Lamerikx-Houben (jaardienst) en overleden familie
Frans Coenders