2 november 2022 - 11:16

Allerzielen

19:00 uur Allerzielen met uitreiken Allerzielenprentjes
Riet Verscheijden-Scholten
Josephine Veugen-Veugen
Alle overleden Geestelijken van onze parochie
Toos Buijs-Verspagen