Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

1. Onze Lieve Vrouw van Weert
2. Foto's Broederschap

Al sinds de vroege middeleeuwen geniet Onze Lieve Vrouw in de Weerter Stadskerk een bijzondere verering. Vandaar ook de keuze voor een aparte pagina op deze website. De reden hiervoor is het fiet dat de Sint Martinuskerk ook heiligdom is van Onze Lieve Vrouw van Weert.
In de 16e eeuw hebben enkele onverklaarbare gebeurtenissen zich afgespeeld rondom haar miraculeuse beeltenis en vonden er vele gebedsverhoringen plaats.

Vanaf die tijd werd de St. Martinuskerk ook Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Bijstand te Weert en bedevaartskerk waar men uit de verre omgeving naartoe trok.
Ook nu komen wekelijks vele honderden gelovigen bidden bij haar beeltenis en om een kaarsje op te steken. Vooral in de meimaand en oktobermaand is er een grote toeloop van gelovigen. Aan de dekenale stadskerk Sint Martinus is vanaf 1404 haar ter eer een venerabele Broederschap van de miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert verbonden.

Alle informatie over de Broederschap kunt u vinden door op onderstaande link te klikken:
www.broederschapweert.nl


Gebed

Onze Lieve Vrouw van Bijstand

Onze Lieve Vrouw van Weert,
Ik kniel voor uw beeltenis neer,
en bid om uw liefdevolle bijstand.
Ontelbare gelovigen ontvingen hier binnen dit
heiligdom kracht en bemoediging
Gesierd met een rotsvast geloof,
hebben zij u als veilige gids gevonden,
die naar Jezus leidt.
Als moeder bent u van harte verbonden met
uw goddelijke Zoon en met alle mensen,
Die Hij als zijn broeders en zusters bemint.

Samen zijn wij zo als Kerk onderweg,
pelgrimerend door het dagelijks leven
tot wij onze eindbestemming bereiken
in de henelse stad van God.

Ik neem u, Maria tot mijn moeder.
Ik vraag u om geloof, hoop en liefde,
om kracht en sterkte bij tegenslag,
om een goede gezondheid naar lichaam en ziel,
om troost in tijden van eenzaamheid
en om uitkomst bij alle moeilijkheden.

Ik beloof u dankbaarheid en liefde,
alle dagen van mijn leven,
tot ik u kan danken in de hemel.

sitemap contact locaties beheer