Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

Het parochieblad, wordt naast deze internetpagina, huis-aan-huis bezorgd bij alle gezinnen van de parochie.
Het is mogelijk om in het Carillon te adverteren met een kwart, een halve of een hele pagina.
Wel verbindt men zich voor de periode van minstens een jaar.
Voor informatie en tarieven mail of bel het parochiekantoor.
Medewerkers en verspreiders helpen pro Deo bij de totstandkoming en bezorging.
Belangstellenden die niet binnen de parochiegrenzen wonen, kunnen het blad per post toegezonden krijgen.
Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Bezoekers van de stadskerk kunnen steeds bij het Maria-altaar een exemplaar meenemen.
Ook kunt u het "Carillon" digitaal bekijken en opslaan in pdf-formaat. klik hier.

Artikelen voor plaatsing in het Carillon en gegevens voor de liturgische agenda dienen aangeleverd te worden per e-mail: parochieblad@sintmartinuskerk.nl
Digitale aanlevering op het parochiekantoor kan eventueel ook.
De redactie houdt zich het recht voor artikelen te wijzigen of niet te plaatsen.
Parochieblad "Carillon" verschijnt 8 maal per jaar.

Vrijwillige bijdragen voor de bestrijding van de onkosten zijn altijd welkom.

NL51 INGB 0001 1567 00  t.n.v. Parochie St. Martinus Weert
NL50 RABO 0156 9434 09  t.n.v. Parochie St. Martinus Weert


uitgave2016 thema
nummerperiode
      van
tot en
      met
aantal
      weken
kopij en
      intenties
vergader
      redactie
drukker
      vóór 8:00
uitgave
      klaar
 
1za 23-01vr 18-038vr 08-01wo 13-01vr 15-01di 19-01Kerkbalans en Veertigdagentijd
2za 19-03vr 29-046vr 04-03wo 09-03vr 11-03di 15-03Pasen
3za 30-04vr 24-068vr 15-04wo 20-04vr 22-04di 26-04Pinksteren
4za 25-06vr 19-088vr 10-06wo 15-06vr 17-06di 21-06Zomervakantie
5za 20-08vr 07-107vr 05-08wo 10-08vr 12-08di 16-08Kermis 
6za 08-10vr 25-117vr 23-09wo 28-09vr 30-09di 04-10Rozenkransmaand
7za 26-11vr 13-017vr 11-11wo 16-11vr 18-11di 22-11Advent en Kerst
         

 

uitgave
2017

thema
nummer
periode
van
tot en
met
aantal
weken
kopij en
intenties
vergader
redactie
drukker
vóór 8:00
uitgave
klaar

1
za 14-01
vr 10-03
8
vr 30-12
wo 04-01
vr 06-01
di 10-01
Doop vd Heer en Aswoensdag
2
za 11-03
vr 12-05
9
vr 24-02
wo 01-03
vr 03-03
di 07-03
Pasen
3
za 13-05
vr 14-07
9
vr 28-04
wo 03-05
vr 05-05
di 09-05
Pinksteren
4
za 15-07
vr 15-09
9
vr 30-06
wo 05-07
vr 07-07
di 11-07
Zomervakantie
5
za 16-09
vr 17-11
9
vr 01-09
wo 06-09
vr 08-09
di 12-09
Kermis / Rozenkransmaand
6
za 18-11
vr 12-01
8
vr 03-11
wo 08-11
vr 10-11
di 14-11
Advent en Kerst

 

sitemap contact locaties beheer