Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert
Carillon 3 2019
Jubileum viering 150 jaar Sint-Jans-Gasthuis Weert. - 1869 - 2019

Traditiegetrouw wordt op zondag 23 juni om 10.00 uur in de St. Martinuskerk de eucharistie opgedragen uit dankbaarheid voor de zusters van Liefde en voor al de weldoeners van het ziekenhuis, waaronder Jan Meijers uit Laar. Ondanks het bestaan van de Godshuizen ( in Weert: 'de Hofjes' genoemd ) en de nobele inspanningen van welgestelde lieden om arme mensen gratis onderdak te verlenen, waren de mazen van het net voor een groot aantal noodlijdenden toch nog veel te groot. En…. ernstig ziek worden werd dan ook frequent beschouwd als een eerste stap richting laatste rustplaats Molenpoort.
Deze constatering was voor deken Boermans aanleiding om, bij de toenmalige bisschop van Roermond een aanvraag in te dienen voor het oprichten van een RK Parochiaal Armbestuur, met als doel: 'zoveel mogelijk in noodverkerende en tot de parochie behorende Roomsch- Katholieke personen te helpen'.
Toen de deken op 20/02/1865 deze goedkeuring kreeg, richtte hij het Sint Jans Gasthuis op, met als doelstelling: zieken te gaan verzorgen . Een volgende stap was zijn zoektocht naar sponsoren. Dankzij de edelmoedigheid van velen, zoals juf. Claessens uit het Morregat, die bij testament heel haar fortuin overmaakte aan de stichting, slaagde deze erin om een leegstaande pastorie in de Beekstraat aan te kopen. En….vele gulle gevers, meestal alleenstaanden en kinderloze weduwen, traden in haar voetstappen – Het was een schoolvoorbeeld van wat de Joodse filosoof Levinas later zou benoemen als : de 'kleine goedheid'.
Bovendien slaagde deken Boermans erin Moeder Overste van de jonge en bloeiende Congregatie van de Zusters van Liefde van OLV in Tilburg over te halen om in zijn project te stappen. En zie ,…na maandenlang aandringen arriveerden op 1 maart 1869 de eerste drie zusters in Weert en namen hun intrek in het pand aan de Beekstraat. De Zusters namen toe in aantal en bleven hier tot 2001. Het Sint Jans Gasthuis zag zo het levenslicht en ontplooide zich verder tot een volwaardig en kwalitatief goed streekziekenhuis, dat momenteel niet meer weg te denken is in het gezondheidslandschap. Vandaag, 150 jaar later, rest ons diep respect en grote dankbaarheid. Dat gedurende een tijdspanne meer dan 130 jaar menig zuster van Liefde uit Tilburg, belangeloos en vaak ten koste van haar eigen leven, zich dag en nacht, voor de Weerter gemeenschap heeft ingezet, mag nooit vergeten worden!!!

BROEDERSCHAP

Meimaand
Na de feestelijke opening van de meimaand Mariamaand op 5 mei is de broederschap ook de zondagen 19 en 26 mei present tijdens de H. Mis. In de meimaand wordt van maandag t/m zaterdag de rozenkrans gebeden. Op werkdagen is dit om 8.45 uur en op de zaterdagen om 11.45 uur. U bent van harte welkom bij het Maria-altaar in onze dekenale kerk.

Ontmoet de bisschop
In het kader van zijn 3-daagse bezoeken aan alle dekenaten binnen het Bisdom, bezoekt bisschop Smeets Weert op 24, 25 en 26 mei. Aansluitende aan de H. Mis op zondag 26 mei nodigt de Broederschap u uit de bisschop te ontmoeten tijdens een korte ontvangst bij de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat. Dit is een prachtige afsluiting van de meimaand.

Sacramentsprocessie 20 juni
De voorbereidingen voor de Sacramentsprocessie op 20 juni zijn in volle gang. In 2015 is deze mooie traditie weer nieuw leven ingeblazen. De nieuwe organisatie beleeft dus zijn eerste lustrum.
Tijdens de H. Mis om 19 uur in de dekenale kerk is deken Franken hoofdcelebrant en andere priesters uit het dekenaat concelebreren. Na de H. Mis is iedereen uitgenodigd in de processie mee te lopen. Naast de Broederschap en het Draagstersgilde uit Weert, zijn broederschappen uit Maastricht (Wijck), Dordrecht, Delft en Susteren vertegenwoordigd. Ook o.a. de zusters Birgittinessen, misdienaars en acolieten, seminaristen, het Groot St.-Martinuskoor, het dekenaal Lourdescomité, schutterijen en tamboercorpsen nemen deel aan de processie.
Dan volgt onder een Hemel, geflankeerd door flambouwen, de priester met het Allerheiligste. De gelovigen sluiten de processie al zingend en biddend. Gezamenlijk vormen zij een kleurrijke, devote stoet die het Rooms-katholieke geloof midden in de maatschappij brengt. De stoet eindigt in de tuin van de zusters Birgittinessen waar de priester de aanwezigen zegent met het Allerheiligste. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de tuin. U bent van harte welkom!

KERKWACHT

Mag ik mij even aan U voorstellen.
Ik ben Peter van Akkerveken, ik ben al enige jaren met veel plezier kerkwacht in onze St. Martinuskerk.
Graag zou ik bij u onder de aandacht willen brengen, dat wij met een zeer gemotiveerde groep Kerkwachters de kerk weten open te houden. Hierdoor kunnen wij u zes dagen in de week ontvangen in deze prachtige monumentale St. Martinuskerk.
We zien dat bij onze kerkwachters de vergrijzing ook toeslaat en we zouden graag weer wat verjonging willen om onze St. Martinuskerk in de toekomst voor iedereen open te houden.
Vandaar ook mijn oproep aan U. Heeft u tijd om ons een of twee uurtjes in de week te helpen?
Het betreft het toezicht houden in de kerk, gedurende een uurtje in de ochtend of middag in de week op een dagdeel naar keuze. U opent dan samen de Kerk en sluit ook samen af, u bent dus nooit alleen als Kerkwacht. Het samen open houden van onze mooie St. Martinuskerk is de moeite waard. Mag ik ook op U rekenen?
Mocht ik uw interesse hebben gewekt, dan kunt U met ons contact opnemen via
onze secretaris de heer Jan Sijben. Zijn contactgegevens zijn: tel. 0495-562096 of per e-mail: jansijben39@ziggo.nl

DEKENALE VASTENACTIE 2019

De Dekenale Vastenactie 2019 heeft in onze parochie € 3.225,- opgebracht. Dit is de stand per 30 april 2019. Het streefbedrag van € 4.000,- hebben we helaas niet gehaald.
De opbrengst van onze Vastenactie is dit jaar bestemd voor uitbreiding van een hostel bij een faciliteit voor vergaderingen en trainingen als onderdeel van het Centre for Social Concern in Malawi. Dit project is aangedragen door de Weerter missionaris pater Jo Kuppens.
Mocht de Vastenactie aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan kunt u zich nog altijd aansluiten door uw bijdrage over te maken op de bankrekening NL 44 RABO 0156 9252 81 ten name van het Parochie Missie Comité te Weert.
Onze welgemeende dank gaat uit naar iedereen, die heeft bijgedragen.
Vastenactie / Parochie Missie Comité Sint Martinus

Beiaardfestival 2019

Het Internationale Weerter beiaardfestival vindt dit jaar plaats in hartje zomer. Het festival kent enkele - inmiddels traditionele – highlights, zoals het verzoeknummerconcert 'Jukebells' en een concert met enkel Limburgse muziek, beide verzorgd door stadsbeiaardier Frank Steijns. Ook biedt het Beiaardfestival dit jaar weer een platform voor jong aanstormend internationaal beiaardtalent. Daarnaast zijn er dit jaar twee gastbeiaardiers uitgenodigd die beiden als directeur zijn verbonden aan twee gerenommeerde beiaardopleidingen, Ellen Dickinson (Yale) en Koen Cosaert (Mechelen). In samenspraak met de organisatie van Bospop zal op zondag 14 juli een van de prominente BOSPOP-artiesten met Frank Steijns de toren inklimmen voor een speciaal mini BOSPOP-concert.

Agenda Beiaardfestival St. Martinustoren, Markt, Weert
Don 11 juli
20.00 uur
Openingsconcert door Ellen Dickinson (USA)
Zat 13 juli
14.00 uur
Bells & Beats door Frank Steijns & Eric Kessels
Zon 14 juli
ntb
BOSPOP Bells door Frank Steijns & Bospop artiest
Din 16 juli
20.00 uur
Vriendenconcert Symphonic Bells Frank Steijns & orkest (tape)
Don 18 juli
20.00 uur
Gastconcert Koen Cosaert (B), met o.a. Duitse, Vlaamse en Noorse werken
Zat 20 juli
14.00 uur
Limburgs Concert door Frank Steijns
Don 25 juli
20.00 uur
Gastconcert Jong Talent Keiran Cantilina (USA)
Zat 27 juli
14.00 uur
JUKEBELLS door Frank Steijns

Alle concerten duren 45 minuten. Voor het beste luisterplezier kunnen toehoorders plaatsnemen op de terrassen die de Markt omzomen of het pleintje De Oude Schut, tussen de Martinuskerk en Maasstraat. De Vrienden van de Beiaard kunnen het Vriendenconcert op dinsdag 16 juli bijwonen in de tuin van de zusters Birgittinessen in de Maasstraat.

Inloopconcert kamerkoor Saudade uit Utrecht

Zondagmiddag 16 juni om 15:00 uur verzorgt kamerkoor Saudade uit Utrecht een informeel (gratis) inloopconcertje in de Martinuskerk van ongeveer 45 minuten. Op het repertoire staan koorwerken uit de Renaissance en Barok, en hedendaagse muziek.
Het woord saudade is Portugees en betekent nostalgie; het weemoedig verlangen naar mensen en ervaringen, die nog slechts als mooie herinnering bestaan. Dit woord beschrijft wat wij – o.l.v. onze dirigent Vincent Doek - in onze muziek willen overbrengen: een gevoel van schoonheid, heimwee en vergankelijkheid. De Martinuskerk met zijn mooie akoestiek is bij uitstek geschikt om onze a-capella muziek te laten horen.
Kamerkoor Saudade geeft circa vier keer per jaar een concert, vaak in Utrecht, maar ook daarbuiten. Recent zongen we in de Krijtbergkerk in Amsterdam, in de grote kerk van Woerden en in Den Bosch. De concerten dragen regelmatig bij aan culturele evenementen, zoals een opening van een tentoonstelling of de Culturele Zondag.
                                                                                                                           
zaterdag 18 mei
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
Overleden ouders Peters van Leeuwen en Johanna Peters
 
zondag 19 mei 5e zondag van Pasen
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Netje Rutten (jaardienst)
Wien Tullemans
Jan Stals (jaardienst) en overleden familieleden Stals-Clijsters
Leny Rechmann-Weerts
Nel van de Leemkolk-Bijlard
Jan Denessen
11:30 uur Doop Jeannoux Verhees
 
maandag 20 mei H. Bernardinus van Siena, priester
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
dinsdag 21 mei
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
woensdag 22 mei
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Voor een overledene
 
donderdag 23 mei
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 24 mei
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
zaterdag 25 mei
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 26 mei 6e zondag van Pasen
10:00 uur Eucharistieviering Bisschop Smeets als hoofdcelebrant
Bezoek Bisschop H.Smeets Groot Sint Martinuskoor Pastoral-Messe in F van C. Tambling met Kinderwoorddienst
Jo Matti
Ouders Kurstjens van den Hombergh
Thieu Vossen (Gouden Huwelijksdag)
Jan Denessen
Harry Boonen en overleden familie Boonen-Frencken
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen
Bijzondere Intentie
Jo Boonen
 
maandag 27 mei H. Augustinus van Canterbury, bisschop
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
dinsdag 28 mei
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 29 mei
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
donderdag 30 mei Hemelvaart van de Heer
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok) Riet Verscheijden-Scholten
 
vrijdag 31 mei Bezoek van Maria aan Elisabeth
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Intentie uit Dankbaarheid
 
zaterdag 01 juni
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 02 juni 7e zondag van Pasen
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Corrie en Harrie Hermans-Engelen
Jan Denessen
Henk Hietbrink
 
maandag 03 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 04 juni
09:00 uur Eucharistieviering
 
woensdag 05 juni HH. Bonifatius en gezellen
09:00 uur Eucharistieviering
Intentie uit Dankbaarheid
 
donderdag 06 juni H. Norbertus, bisschop
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 07 juni
09:00 uur Eucharistieviering
 
zaterdag 08 juni
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
Tjeu van Hoef (jaardienst)
 
zondag 09 juni Pinksteren
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst
Groot Sint Martinuskoor Pastoral-Messe in F-Dur van A. Diabelli
Jo Matti (jaardienst)
Overleden echtpaar Sjef en Sophie Verboeket-Maes
Jeanny Adriaens-Teunissen
Jan Denessen
Overleden ouders Rietra-Pallandt en familie
Overleden ouders Frans en Mia van Vuuren-Stultiens en dochter Elly (jaardienst)
Riet Verscheijden-Scholten
 
maandag 10 juni Tweede Pinksterdag
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
 
dinsdag 11 juni H. Barnabas, apostel
09:00 uur Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 12 juni H. Odulfus, priester
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 13 juni H. Antonius van Padua
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 14 juni
09:00 uur Eucharistieviering
Frans en Drina v. Meijl-Ramaekers en Ria Broens
 
zaterdag 15 juni
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Gezinsmis (dankviering communicanten)
Overleden ouders Peters van Leeuwen en voor Johanna Peters
 
zondag 16 juni Heilige Drie-eenheid
10:00 uur Eucharistieviering
In Paradisumkoor Messa XIII van O. Ravanello
Wim Govaarts
 
maandag 17 juni
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 18 juni
09:00 uur Eucharistieviering
 
woensdag 19 juni H. Romualdus, abt
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 20 juni Sacramentsdag
19:00 uur Eucharistieviering, aansluitend Sacramentsprocessie
Met medewerking van het Venerabele Broederschap, het gilde van Mariadraagsters, pages, bruidjes en de schutterij. Groot Sint Martinuskoor Pastoralmesse in F. van C.Tambling
Ter ere van St. Antonius (offerblok) Voor de levenden en overleden broeders en zusters van de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert
 
vrijdag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
09:00 uur Eucharistieviering
 
zaterdag 22 juni
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 23 juni Sacramentsdag
10:00 uur Eucharistieviering- Jubileummis St Jans Gasthuis 150 jaar
Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus - Koor: Schola Cantorium Roermond
Jan Meyers uit Laar (jaardienst), overleden zusters van Liefde van Tilburg en overige weldoeners van het St. Jans Gasthuis Laurent Flapper
Ben Berns
 
maandag 24 juni Geboorte H. Johannes de Doper
GEEN Eucharistieviering
 
dinsdag 25 juni
GEEN Eucharistieviering
 
woensdag 26 juni
GEEN Eucharistieviering
 
donderdag 27 juni H. Cyrillus van Alexandrië
GEEN Eucharistieviering
 
vrijdag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar
GEEN Eucharistieviering
 
zaterdag 29 juni H. Petrus H. Paulus,apostelen
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 30 juni 13e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Thieu Vossen (verjaardag)
Sybil en Harry Piereij (verjaardag)
Wien Tullemans (jaardienst) en voor overleden ouders Lemmers Nouwen
Lau Tullemans (jaardienst)
Sybil en zoon Bert Piereij
 
maandag 01 juli
GEEN Eucharistieviering
 
dinsdag 02 juli
GEEN Eucharistieviering
 
woensdag 03 juli H. Tomas, apostel
GEEN Eucharistieviering
 
donderdag 04 juli H. Elisabeth van Portugal
GEEN Eucharistieviering
 
vrijdag 05 juli
GEEN Eucharistieviering
 
zaterdag 06 juli
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
Piet Verdonschot (verjaardag)
 
zondag 07 juli 14e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Groot Sint Martinuskoor Missa Simplex van P. Stalmeier
Harry Boonen en overleden familie Boonen-Frencken
Intentie uit Dankbaarheid
Domien Visser (verjaardag)
 
maandag 08 juli
GEEN Eucharistieviering
 
dinsdag 09 juli HH. Martelaren van Gorcum
GEEN Eucharistieviering
 
woensdag 10 juli
GEEN Eucharistieviering
 
donderdag 11 juli H. Benedictus, abt, patroon van Europa
GEEN Eucharistieviering
 
vrijdag 12 juli
GEEN Eucharistieviering
 
zaterdag 13 juli
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 14 juli 15e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
 
maandag 15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 16 juli H. Maagd Maria van de berg Karmel
09:00 uur Eucharistieviering
 
woensdag 17 juli
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 18 juli
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 19 juli
09:00 uur Eucharistieviering
Theo Vermazeren (Verjaardag)
sitemap contact locaties beheer