Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

DEKENALE VASTENACTIE 2019

 

Bij dit Carillon treft u aan een folder en collectezakje voor de Vastenactie. In de folder vindt u informatie over het project voor uitbreiding van een hostel bij een faciliteit voor vergaderingen en trainingen als onderdeel van het Centre for Social Concern in Malawi.
Dit project is aangedragen door pater Jo Kuppens. Onze parochie wil zich samen met de parochies van Boshoven en Laar voor dit project inzetten.

U kunt het collectezakje deponeren in de gele bus die achter in de kerk is geplaatst of in de brievenbus van de dekenij of van het parochiekantoor. Ook kunt u door middel van een bankopdracht of internetbankieren uw bijdrage overmaken op banknummer NL 44 RABO 0156 9252 81 van het Parochie Missie Comité te Weert.

De vastentijd is hét moment voor een gift. We doen in vertrouwen een beroep op u !

Vastenactie / Parochie Missie Comité Sint Martinus

 

“Martinus Beweegt" van start !

 

Een groep enthousiaste parochianen is in januari en februari twee avonden bijeen geweest om met elkaar te brainstormen over hoe we de inkomsten van onze parochie kunnen verbeteren. U weet allen dat de inkomsten de laatste jaren enorm zijn gedaald, o.a. door de vergrijzing en het minder actief deelnemen  van de jongere generatie. Tijd om de handen ineen te slaan en om te proberen hieraan iets te gaan doen!

Er zijn veel ideeën geopperd. Met twee daarvan starten we op korte termijn.

 

Als eerste uw aandacht voor de Actie Kerkbalans die nu loopt: Wat is onze kerk u waard? Heeft u al een bijdrage overgemaakt? Zo nee, u gaat dat toch zeker nog doen?

Tip: U kunt een gedeelte (30 - 50 %) van uw gift terugkrijgen via uw inkomstenbelasting, omdat wij een ANBI instelling zijn. Meteen doen zou ik zeggen, een formulier kunt u ophalen op het parochiekantoor, of informeer even bij de Deken.

Als u dan meteen ook besluit om méér over te maken - u krijgt toch een gedeelte

terug - dank alvast!

 

U zult meer van ons zien en horen de komende tijd, in het carillon, via de site en op andere

manieren. Mail ons en kom met al uw ideeën naar ons toe, samen staan we sterk(er) !

Heeft u vragen of wilt u mee gaan doen: parochiekantoor@sintmartinuskerk.nl.

De Martinus beweegt…. U ook ?

 


BROEDERSCHAP OLV TOT WEERT

Maria-Boodschap

Op maandag 25 maart wordt het hoogfeest van Maria-Boodschap gevierd. Op deze datum, 9 maanden voor Kerstmis, wordt herdacht dat de geboorte van Christus werd aangekondigd aan Maria. De H. Mis is zoals gebruikelijk op een doordeweekse dag om 9.00 uur in de dekenale St.-Martinuskerk.

 

Meimaand

Op zondag 5 mei wordt de Meimaand feestelijk geopend met een H. Mis in de St.-Martinuskerk om 10.00 uur. Het Groot St.-Martinuskoor zingt de Missa Festiva van A. Lesbordes. De pages, bruidjes, Mariadraagsters en Broedermeesters brengen Maria hulde. Als u belangstelling heeft uw kinderen of kleinkinderen in de groep mee te laten lopen, kunt u contact opnemen met Gert-Jan Tullemans via info@broederschapweert.nl.

Na afloop van de H. Mis wordt, zoals inmiddels traditie is, de bloemenkrans onder het Mariabeeld buiten aan de kerk opgehangen. Dit wordt mogelijk gemaakt met de vriendelijke medewerking van de brandweer. Aansluitend is iedereen uitgenodigd om bij de zusters Birgittinessen in de Maasstraat elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook de zondagen 19 en 26 mei is de Broederschap present tijdens de H. Mis.

 

Rozenkrans

In de meimaand wordt van maandag tot en met zaterdag de rozenkrans gebeden. Op werkdagen is dit om 8.45 uur en op de zaterdagen om 11.45 uur. U bent van harte welkom bij het Maria-altaar in de St.-Martinuskerk.

 

22 – 24 maart Gezinsweekend over wereldwijde kerk

‘(Wereldwijd) één in Christus’ Kerk’. Dat is het thema van het voorjaarsweekend voor gezinnen, dat van 22 t/m 24 maart in Steyl wordt gehouden. Christenen over de hele wereld maken deel uit van dezelfde kerk, hebben dezelfde missie. Wat hebben christenen voor hun geloof over en wat kunnen wij voor christenen in andere landen betekenen? Hoe kan de wereldkerk ons bemoedigen?

Sprekers zijn hulpbisschop Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht, oud-vicaris Joris Schröder van het bisdom Den Bosch en CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert uit Sittard. Op zaterdag 23 maart is er ook ontmoeting met bisschop Harrie Smeets.

 

Het gezinsweekend is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. Het weekend is bedoeld voor katholieke gezinnen. Op het programma staan inleidingen en gesprekken voor de ouders rondom geloof en opvoeding. Voor de kinderen t/m 17 jaar zijn er aparte programma’s per leeftijdsgroep.  Het gezinsweekend vindt plaats van 22 t/m 24 maart in het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest in Steyl. Deelname kost
€ 200 per gezin. Aanmelden kan via
www.huwelijkengezin.nl


Open Dag catechistenopleiding Kairos

Vrijwilligers zijn heel belangrijk in parochies. Niet alleen voor allerlei praktische ‘klussen’, maar ook steeds vaker voor het pastorale werk. Communievoorbereiding, doopgesprekken, rouwbezoeken, catecheselessen, etc. Dit zijn activiteiten, waarin vrijwilligers een rol kunnen spelen. Dan is het wel van belang om goed geschoold te zijn.

 

Het bisdom Roermond kent al vele jaren toerustingsmogelijkheden voor actieve parochievrijwilligers. Deze worden verzorgd door de catechistenopleiding Kairos. De weekendopleiding kent heel veel verschillende mogelijkheden: van losse modules van enkele bijeenkomsten tot een volledige meerjarige studie met uiteindelijk een kerkelijke zending. Nieuw in het aanbod zijn een module liturgie en een module diaconie. 

 

Op zaterdag 6 april is er een Open Dag voor alle geïnteresseerden. Iedereen die meer wil weten over de scholingsmogelijkheden binnen Kairos, is dan van harte welkom. Op het programma staat onder meer een proefles ‘Geloven in deze tijd’. Er is gelegenheid om met docenten en cursisten over de opleiding te praten. Het programma begint om 09.00 uur en duurt tot 13.45 uur, inclusief lunch. Aanmelden is gewenst via g.lux@bisdom-roermond.nl of 045-5466930 (maandag, dinsdagochtend en donderdag) of kijk op www.catechistenopleiding.nl

 

Jaarlijkse contactdag ‘kruisen en kapellen’

Veldkruisen en wegkapellen zijn onlosmakelijk met Limburg verbonden. Net als de vele vrijwilligers die zich elk jaar inspannen om dit klein-religieus erfgoed te onderhouden. Voor iedereen die zich voor het onderhoud van kruisen en kapellen inzet, is er elk voorjaar een contactdag, waarop vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

De contactdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 april in en rond openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg. Ze krijgen info over het programma en de kosten thuisgestuurd:
skkl@bisdom-roermond.nl of bel op maandag- en woensdagmorgen: 0475-386747.

 

Academie Rolduc: Wie was/is Jezus eigenlijk?

In de lezingenreeks ‘Academie Rolduc’ staat op vrijdag 12 april 19.00 uur de vraag centraal wie Jezus eigenlijk was/is. In het evangelie vraagt Jezus aan zijn leerlingen, wie hij volgens hen is? Die confronterende vraag is van alle tijden. Elke generatie ziet zich voor de vraag gesteld: Wie is Jezus voor mij? Wat weten we van hem? In historisch opzicht en in religieus perspectief?

Pastoor Harrie Quaedvlieg gaat op die vragen nader in tijdens de lezing. Naast pastoor in Geleen, is hij ook docent christologie aan het grootseminarie Rolduc. Hij studeerde onder meer in Rome. Aanmelden is gewenst via academie.rolduc@gmail.com.   


Je moet het maar weten: Beloken Pasen

De zondag na Pasen wordt steeds bekender als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze titel werd in 2000 door paus Johannes Paulus II aan deze dag toegekend. Maar oorspronkelijk heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. Dit is een beetje vreemd woord. Het komt van het werkwoord ‘luiken’ dat ‘sluiten’ betekent. Beloken Pasen is de dag, waarop het Paasfeest gesloten wordt. Dat klopt, want hoogfeesten zoals Pasen kennen een octaaf. Dat wil zeggen dat het feest acht dagen achter elkaar wordt gevierd. Wij kennen nu doorgaans alleen nog Eerste en Tweede Paasdag, maar in de liturgie is het nog steeds acht Pasen. Dat wordt afgesloten op Beloken Pasen. De totale Paastijd loopt nog even door: tot aan Pinksteren.

 

zaterdag 16 maart

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Gezinsmis presentatie-mis communicantjes

Overleden ouders Peters-van Leeuwen en  Johanna Peters

 

 

zondag 17 maart

2e zondag veertigdagentijd

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

Overleden ouders Lambrichts-van Kimmenade e
n Willy en Betsie (jaardienst)
Tjeu Smeets

Theo en Gerda Dirckx-Halfers
Jacques Verstraelen (verjaardag)

 

 

maandag 18 maart

H. Cyrillus van Jeruzalem

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 19 maart

H. Jozef

09:00 uur Eucharistieviering

leden en overleden leden van het
Gilde St. Joseph

Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)

 

 

woensdag 20 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 21 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

vrijdag 22 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 23 maart

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 24 maart

3e zondag veertigdagentijd

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

Fien Everaers (jaardienst)

Tjeu Smeets (zeswekendienst)

 

 

maandag 25 maart

Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer)

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 26 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 27 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 28 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van St. Antonius (offerblok)

Jan Janssen (jaardienst) en overleden
ouders Janssen-Lambrichts

 

 

vrijdag 29 maart

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 30 maart

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 31 maart

4e zondag veertigdagentijd

10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst                                    zomertijd

Laetare Groot Sint Martinuskoor Missa Secunda Pontificalis van L. Perosi

Ernest Vermeulen Senior
Karin Strijbos-van Geneijgen (verjaardag)

Overleden ouders
Vermeulen-van Corstanje

11:30 uur Doop Gijs van der Schoot

 

 

maandag 1 april

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 2 april

H. Franciscus van Paola, kluizenaar

09:00 uur Eucharistieviering

Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)

 

 

woensdag 3 april

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 4 april

H. Isidorus, bisschop en kerkleraar

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

vrijdag 5 april

H. Vincentius Ferrer, priester

09:00 uur Eucharistieviering

Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens

 

 

zaterdag 6 april

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 7 april

5e zondag veertigdagentijd

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

Overleden ouders Harry en Sybil Piereij-Hamers
en zoon Bert (jaardienst)

Frits Meulen (verjaardag)
Jan Mertens (jaardienst)

 

 

maandag 8 april

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 9 april

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 10 april

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 11 april

H. Stanislaus, bisschop en martelaar

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 12 april

 

09:00 uur Eucharistieviering

19:00 uur Kruisweg

 

 

zaterdag 13 april

Zaterdag voor Palmzondag

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Gezinsmis palmpasen communicantjes

Overleden echtpaar Simons-de Graaff

 

 

zondag 14 april

Palmzondag

10:00 uur Eucharistieviering

Groot Sint Martinuskoor Messe brève en C van C. Gounod

Jo Matti
Domien Visser (jaardienst)

Will Kanters (jaardienst)
Bijzondere intentie

 

 

 

 

maandag 15 april

 

09:00 uur Eucharistieviering

levende en overleden leden Kerkewacht

 

 

dinsdag 16 april

Bernadette Soubirous

09:00 uur Eucharistieviering

Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)

 

 

woensdag 17 april

 

09:00 uur Eucharistieviering

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

donderdag 18 april

08551Witte Donderdag

19:00 uur   Viering Laatste Avondmaal en aanbidding tot 21:00 uur

Groot St. Martinuskoor Pastoralmese in F van C. Tambling

 

 

vrijdag 19 april

Goede Vrijdag

15:00 uur   Kruisweg

Samenzang

19:00 uur   Plechtige herdenking van het lijden en sterven van Jezus

In Paradisumkoor

 

 

zaterdag 20 april

Stille Zaterdag - Paaswake

11:45 uur    Rozenkransgebed

20:00 uur   Paaswake, wijding van vuur, water en eucharistie

Schola

Jo Rademakers

Overleden ouders Peters-van Leeuwen
en  Johanna Peters

 

 

zondag 21 april

Paaszondag

10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst

Groot St. Martinuskoor Krönungs-Messe van W.A. Mozart

Voor alle weldoeners van onze parochie
Ida Stijnen (jaardienst)
Levende en overleden leden
van het groot St. Martinuskoor
Theo Vermazeren
Jo Boonen

Overleden ouders Rietra-Pallandt en
overleden familie
Overleden fam. Comans en
overleden fam. Beelen
Theo Jacobs
Wim Andriessen (jaardienst)

 

 

maandag 22 april

Tweede Paasdag

10:00 uur   Eucharistieviering

Groot Sint Martinuskoor Missa brevis in B van C. Mawby

Riet Verscheijden-Scholten

 

 

dinsdag 23 april

St. Joris, martelaar

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 24 april

H. Fidelis van Sigmaringen

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 25 april

H. Marcus, evangelist

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

Ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 26 april

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 27 april

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 28 april

2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)

10:00 uur Eucharistieviering

Beloken Pasen In Paradisumkoor Missa in honorem Sanctissimi cordis Jesu

Els Everaers (jaardienst)

 

 

maandag 29 april

H. Catharina van Siena,  patrones van Europa

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 30 april

H.Pius V, paus

09:00 uur Eucharistieviering

Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)

 

 

woensdag 1 mei

H. Jozef, de arbeider

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 

 

donderdag 2 mei

H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

vrijdag 3 mei

HH. Filippus en Jakobus, apostelen

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Frans en Drina van Meijl-Ramaekers
en Ria Broens

Stef Ramakers

 

 

zaterdag 4 mei

Dodenherdenking

11:45 uur Rozenkransgebed

14:00 uur Doop Emma Schaekers

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 5 mei

3e zondag van Pasen

10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst

Opening Meimaand Groot Sint Martinuskoor Missa Festiva van A. Lesbordes

Voor de levenden en overleden broeders
en zusters van de Venerabele Broederschap
van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert

Thieu Vossen (jaardienst)
Riet Verscheijden-Scholten
Overleden grootouders Richter-van Ool
en Theunissen-Palmen

 

 

maandag 6 mei

 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 

 

dinsdag 7 mei

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 

 

woensdag 8 mei

HH.Wiro, Plechelmus en Otger

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 

 

donderdag 9 mei

 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 10 mei

 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 

 

zaterdag 11 mei

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 12 mei

4e zondag van Pasen

10:00 uur Korte Eucharistieviering

Schola (korte mis)

Toos Everaers (jaardienst)

Theo Jacobs

11:30 uur Eerste Heilige Communie

Communicantjes

 

 

maandag 13 mei

H. Servatius, bisschop

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 

 

dinsdag 14 mei

H. Mattias, apostel

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)

 

 

woensdag 15 mei

Alle heilige bisschoppen van Maastricht

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 

 

donderdag 16 mei

 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

vrijdag 17 mei

 

08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering

 

sitemap contact locaties beheer